Paikka: Kerhotilat, Yrittäjäintie 6 61300 Kurikka

Ajankohta: Sunnuntaina 30.10.2022 klo 18 alkaen

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
2)valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3)esitellään hallituksen laatima vuosikertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
4)päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä
toimintakaudelta;
5) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja
erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle
uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitut valitaan
ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
6)valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä;
7)valitaan tarpeelliset jaostot;
8)valitaan edustajaehdokkaat liiton hallitukseen;
9)valitaan edustajat liiton vuosikokoukseen;
10)esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio ja
toimintasuunnitelma sekä päätetään seuraavan toimintavuoden
toiminnasta;
11)määrätään kannatusjäsenmaksun, yhteisöjäsenmaksun sekä
vuosijäsenen että perhejäsenen sisäänkirjoitus- ja vuosijäsenmaksun
suuruus;
12)päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään
ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä;
13)hallitus tiedottaa kokoukselle liitolle tekemänsä
ansiomerkkiehdotukset;
14)muut hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat;

 

Kaikki jäsenet rohkeasti mukaan päättämään kerhon tulevaisuuden suunnasta.

Terveisin LakMK hallitus

PS. Kahvitarjoilu!!